Đang thực hiện giao dịch...

Hệ thống thanh toán cước bằng thẻ cào của MobiTV

Bước 1: Nhập thông tin thẻ cào
Mã số thẻ cào gồm 12 ký tự là số ở phía sau của thẻ cào
Bấm vào đây để xem hướng dẫn
Bước 2: Nhập thông tin thuê bao
Bạn nhập theo:
Để tra mã số thẻ khách hàng nhấn nút "Hỗ trợ" (i) ba lần trên điều khiển đầu thu
Bấm vào đây để xem hướng dẫn
Để tra "Mã hợp đồng" khách hàng xem trên hợp đồng
Bước 3: Xác nhận mã kiểm tra
Captcha Chọn ảnh khác
Nhấn nút Chọn ảnh khác để có mã mới.

Các hình thức thanh toán khác